همانطور که در زمان معرفی این دوربین مطلع شدید این دوربین با دو لنز 45 میلیمتر دیافراگم 3.5 و 90 میلیمتر با  دیافراگم  3.2 معرفی شده بود و هاسلبلاد قول اضافه کردن لنزهای متعدد را به دوستداران این دوربین داده بود .امروز لنز 30 میلیمتر با دیافراگم 3.5 در نمایشگاه فوتوکینا به نمایش در  خواهد آمد. این  لنز که از نظر جثه از لنز های 45 و 90 کمی بزرگتر است معادل لنز 24 میلیمتر در قطع 135 است.

همزمانی محتوا